I'm back

posted on 24 Jul 2013 19:34 by nekololita
ได้ฤกษ์ เปิดบล๊อกร้างๆนี้อีกครั้ง ทำไมหรอ เออ เพราะว่าอยากจะอัพบล๊อกด้วยภาษาอังกฤษกากๆห่วยๆที่มีอยู่ เป็นการบังคับตัวเองเขียนให้มากขึ้นจะได้ฝึกคิดให้ไว ไปให้เร็วขึ้น
 
ดังนั้นแล้ว
 
ข้าสัญญาว่าจะมาอัพบล๊อกบ่น ก้น //ผิด  ก่น ด่าอะไรให้มากขึ้นนะค้าาาา
 

It's time to welcomeback to My Block and write new entry with my new story

forget every things olds and litup my mind
 
get smile and try to new future 


Comment

Comment:

Tweet